Halifax Ultimate Reward bankinių paslaugų paketas

Mėnesinis mokestis: £15, arba žemesnis – £10, jei sąskaitos savininkas per pastarąjį kalendorinį mėnesį į savo sąskaitą įmokėjo £750 ar daugiau ir naudoja sąskaitą apmokėti bent dviems tiesioginiams debetams ir kreditui.

Mobiliojo telefono draudimas: Ši sąskaita susieta su mobiliojo telefono draudimu namuose ir užsienyje. Šis draudimas yra skirtas apsisaugoti nuo galimo prietaiso dingimo, vagystės, ar kitokio pobūdžio grėsmės.

Visame pasaulyje galiojantis šeimos draudimas: The Halifax Ultimate Reward sąskaita susieta su tarptautiniu įvairių kelionių draudimu. Šio tipo draudimu gali naudotis sąskaitos savininkas ir jo šeima.

Gedimo JK draudimas:Sąskaitos savininkas gali pasinaudoti gedimo Jungtinėje Karalystėje draudimo privalumais, kuris apsaugo klientą nelaimės metu ir esantį savo automobilyje, ir kaip keleivį esantį kam nors kitam priklausančiame automobilyje. Į šį draudimo polisą įtraukta pagalba gedimo pakelėje atveju, bei tuo atveju, kai automobilio kelyje pataisyti neįmanoma, automobilio nuvilkimas iki artimiausio autoserviso bei transportas vairuotojui ir keleiviams.

Nelaimės namuose draudimas: Kita šiam bankinių paslaugų paketui priklausanti ypatybė yra nelaimės namuose draudimas, kuris užtikrina pagalbą vidinių nelaimių atvejais. Šis draudimas padengia įsilaužimų, gaisro, komunalinio pobūdžio nelaimių metu padarytus nuostolius Jūsų namuose.