Bank of Scotland Ultimate Reward bankinių paslaugų paketas

Bank of Scotland gali siūlyti įvairius paslaugų paketus. Žemiau pateikta informacija apie mokesčius ir ypatybes, susijusius su Bank of Scotland Ultimate Reward sąskaita:

Mėnesinis mokestis: £15, arba žemesnis – £10, jei sąskaitos savininkas įmokėjo į sąskaitą £750 ar daugiau arba sumokėjo mažiausiai 2 skirtingus tiesioginius debetus ir kredito likutį per pastarąjį kalendorinį mėnesį.

Mobiliojo telefono draudimas: Į šią sąskaitą įtrauktas mobiliojo telefono draudimas namuose ir užsienyje. Įvykus nelaimei, padengiama žala praradimo, vagystės, nelaimingo įvykio, gedimo atvejais bei dėl vandens padarytos žalos.

Tarptautinis šeimos kelionių draudimas: Ultimate Reward sąskaita susieta su tarptautiniu kelionių draudimu. Apsaugo sąskaitos savininką ir jo/- jos šeimą. Ši draudimo rūšis taip pat dengia žiemos sporto ir golfo keliones.

Gedimo JK draudimas: Tai 24 val. suteikiamos pagalbos kelyje paslauga gedimo JK atveju. Šiuo polisu gali naudotis sąskaitos savininkas, nepriklausomai nuo to ar jis buvo vairuotojas ar keleivis. Į šį draudimo polisą įtrauktas gedimo taisymas nuošalėje ir nuvilkimas, tai atvejais, automobilio remontas negalimas. Jei automobilis sugadintas nepataisomai, automobilis, sąskaitos savininkas ir keleiviai nugabenami į vietinę automobilių saugojimo vietą.

Nelaimingų atsitikimų namuose draudimas: Kita šio draudimo ypatybė yra nelaimingų atsitikimų namie draudimas, kurio dėka Jums nedelsiant būtų suteikta pagalba. Šis draudimas atlygina žalą, padarytą įsilaužimų metu, gaisro, ar komunalinės sistemos gedimų metu.

Sprawdź listę pozostałych kont z pakietem z oferty banku Bank of Scotland.

Konto Ultimate Reward sąskaita to tylko jeden rodzaj konta z oferty banku Bank of Scotland. Sprawdź pozostałe poniżej: