Paslaugų sąlygos

 1. Prieiga prie bet kokios informacijos šioje svetainėje paremta Jūsų sutikimu su žemiau pateiktomis „Paslaugų sąlygomis“.
 2. Pateiktos Sąlygos yra pagrindas šios svetainės naudojimo susitarimui su PL Accident Claim Management Limited (UK) Limited. Prašome įdėmiai perskaityti šias sąlygas, nes jos nurodo Jūsų teises ir įsipareigojimus susijusius su šios svetainės naudojimu.
 3. Šiose Sąlygose “Jūs” ir “Jūsų” reiškia visus asmenis naudojančius šią svetainę, “Mes”, “mus” ir “mūsų” reiškia Insito Kompensacijos (PL Accident Claim Management Limited divizija).
 4. Prieiga prie bet kokios šioje svetainėje esančios informacijos ir/arba Jūsų sutikimas nekeičiant šių Sąlygų reiškia Jūsų sutikimą būti jų saistomiems. Jeigu nenorite sutikti su šiomis taisyklėmis, nesinaudokite šia svetaine.
 5. Ši svetainė skirta Jūsų asmeniniam, ne komerciniam naudojimui. Jokia šios svetainės dalis negali būti kopijuojama jokia forma be išankstinio sutikimo, nebent laikinai, naudojimosi mūsų paslauga metu arba norint pasidaryti kopiją duomenų, pateiktų paslaugos naudojimosi metu. Negalima modifikuoti, kopijuoti, skirstyti, perduoti, demonstruoti, atlikti, perdaryti, publikuoti, licencijuoti, kurti darbus, perkelti, ar parduoti jokios informacijos, produktų ar paslaugų pateikiamų šioje svetainėje. Visos teisės ir informacija šiame puslapyje priklauso mums ir šio puslapio licencijavimo tarnyboms.
 6. Mes esame Anglijoje registruota įmonė. Mūsų verslas ir paslaugos, kurias siūlome yra nustatomos pagal Anglijoje ir Velse galiojančius įstatymus. Jokios garantijos ar/arba bet kokio tipo reprezentacijos, aiškios ar numanomos, kurios pateikiamos šioje svetainėje, informacijos saugumo priemonės, paslaugos, siūlomos mūsų ir mūsų vardu, bet kokia informacija, susijusi su tokiomis paslaugomis ar mūsų verslu teisiniais aspektais susijusi su bet kuria kita valstybe, jokiais atvejais nedaro įtakos ar netaikoma paslaugoms aprašytoms šiame puslapyje, tokia informacija taikoma tik Jungtinėje Karalystėje.
 7. Prieiga prie šio puslapio yra taikoma su sąlyga, kad Jūs sutinkate, kad visa čia pateikta informacija ir visi iškylantys klausimai bus sprendžiami pagal Anglijos įstatymus. Prieiga Jums suteikiama su sąlyga, kad bet kokie nesutarimai ar nesklandumai tarp mūsų bus sprendžiami Anglijos ir Velso teismų, neįtraukiant kitų valstybių teismų.
 8. Pateikta informacija nenustato jokių finansinių ar profesinių įsipareigojimų. Jokios garantijos, pažadai, ar kitokio tipo reprezentacijos, aiškios ar numatomos neprivalo būti priimamos kaip tikslios ar išsamios, taip pat informacija, pateikta šioje svetainėje, turi būti priimama kaip standartinė, tinkama mūsų siūlomų arba mūsų vardu atliekamų paslaugų suteikimui. Mes neatsakome už jokio tipo žalą ir praradimus (tiesioginius, netiesioginius, kilusius kaip pasekmė ir kitus), kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti, dėl informacijos, esančios šioje svetainėje, naudojimo, dėl svetainėje esančių nuorodų ar dėl negalėjimo naudotis šia svetaine. Galimybė naudotis visais produktais ir paslaugomis apibūdintomis svetainėje priklauso nuo esamų galimybių, gali būti panaikinti, arba pasikeisti bet kuriuo metu (nebent tarp mūsų buvo pasirašytas kontraktas). Prieiga prie šios svetainės gali būti laikinai sustabdyta be atskiro įspėjimo sugedus sistemai, diegiant pakeitimus ar patobulinimus, bei esant kitoms mūsų nekontroliuojamoms priežastims.
 9. Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų nuostatų, mes turime teisę į bet kokių taikomų ir leistinų, pagal bet kurios valstybės įstatymų išimtis ir /arba apribojimus, jeigu nustatyta, kad šie valstybės įstatymai taikytini informacijai, pateikiamai šiame tinklalapyje ir / ar bet kurioms mūsų arba mūsų vardu teikiamoms paslaugoms.
 10. Šiame tinklalapyje talpinami puslapiai gali turėti techninių netikslumų ir spausdinimo klaidų. Informacija šiuose puslapiuose gali būti reguliariai atnaujinama, bet kartais gali būti ir pasenusi. Mes neprisiimame atsakomybės už pasekmes dėl informacijos šiuose puslapiuose neatnaujinimo.
 11. Šis puslapis gali turėti nuorodas į kitus puslapius, kurie nėra sukurti arba prižiūrimi mūsų. Mes neatsakingi už minėtuose puslapiuose pateikiamą informaciją. Mes pateikiame šias nuorodas Jūsų patogumui, bet nestebime ir neskatiname ten pateiktos medžiagos.
 12. Mes nesuteikiame garantijos, kad ši svetainė (ar nuorodos, esančios šioje svetainėje) neturi virusų, ar kitų kenksmingų programų. Mes apribojame savo atsakomybę, kuri yra nustatyta įstatymu, dėl bet kokių praradimų ar žalos dėl negalėjimo naudotis svetaine ar dėl bet kokio elektros ar telekomunikacijų gedimo. Visos teisės į šioje svetainėje pateiktą medžiagą priklauso mums ir mūsų Licencijų savininkams.