Finansinių terminų paaiškinimas

Ar finansiniai terminai Jums kelia abejonių ar neaiškumų? Pateikiame dažniausiai pasitaikančių žodžių ir terminų, susijusių su bankininkystės, paskolų ar draudimo sektoriais paaiškinimus.

Sąskaita
Bankų ir namų statybos kredito bendrovės siūlo naudotis bankų sąskaitomis, kaip pinigų saugojimo būdu. Einamosios sąskaitos yra skirtos pinigų įnešimui ir išėmimui, o indėlių sąskaitos yra skirtos taupymui.

Sukauptos palūkanos
Tai nuo indėlio pradžios iki paskutinio mokėjimo datos, sukauptos palūkanos. Sukauptos už indėlį palūkanos yra per tam tikrą laiką sukaupta suma.

AER
‘Metinė tolygi palūkanų norma‘ (angl. Annual Equivalent Rate) yra standartinė formulė, kurios dėka, galite sužinote kiek palūkanų buvo sukaupta ir kiek būtų pridėta prie Jūsų sąskaitos metų pabaigoje. Kuo aukštesnė metinė tolygi palūkanų norma, tuo daugiau palūkanų Jūs gausite.

APR
Metinė procentinė norma skirta nustatyti metinę skolinimosi sumą, skolinantis, įskaitant bet kokį mokestį ar procentinę dalį, kuri yra mokama pervedant pinigus. APR yra tik pasiskolintos sumos palūkanų indikatorius. Bendrai tariant, kuo žemesnė metinė procentinė palūkanų norma, tuo mažesnė bus kredito kaina.

”Praleistas mokėjimas” (Arrears)
Tai yra teisinis terminas, skitas apibūdinti praleistą mokėjimą, dėl skolos. Tai yra mokėjimų už skolą intervalų nesilaikymas.

Bankrotas (Škotijoje dar yra žinoma kaip atsiskyrimas)
Tai yra vienas iš būdų susijusių su skolos likvidavimu, kai klientas neturi galimybių susimokėti skolą. Jei esate deklaravęs bankrotą, bet koks Jūsų turimas turtas gali būti parduotas tam, kad Jūsų skolos būtų išmokėtos. Bankrotas gali neigiamai paveikti Jūsų kredito reitingą.

Banko vekselis
Tai yra banko garantuotas čekis. Įsigyjant banko vekselį, tam tikra suma yra nuskaičiuojama nuo Jūsų sąskaitos. Šis mokėjimo būdas dažniau yra naudojamas, įsigyjant didesnę prekę, bet rečiau pasitaikantis, nes elektroniniai mokėjimai yra daug greitesni.

Atmestas čekis
Šio tipo čekiai negali būti išgryninti, nes asmenys, kurie juos išrašė arba neturėjo pakankamai pinigų savo sąskaitoje, arba galimybės viršyti sąskaitą kortelėje tam, kad būtų atliktas mokėjimas. Jei čekis atmetamas, bankai apmokestina specialiu mokesčiu.

Namų statybos kredito bendrovė (Building society)
Tai yra finansinė organizacija, valdoma žmonių, kurie moka į šios organizacijos biudžetą ir skolinasi iš jos, jie yra pripažįstami, kaip šios organizacijos nariai.

Išgryninimas

Išgryninimas apibūdina veiklą nuo tada, kai tranzakcija yra sukuriama iki to laiko, kai mokėjimas pasiekia gavėją. Ši procedūra yra reikalinga tam, kad mokėjimas būtų išgryninamas iš čekio arba elektroninės sistemos ir būtų galima naudotis gautomis lėšomis.

Sudėtinės palūkanos

Naudojantis taupomąja sąskaita, palūkanos yra pridedamos prie jau sukauptos pinigų sumos. Tas pats principas galioja, naudojantis kredito paslauga, palūkanos yra pridedamos prie jau paskaičiuotų palūkanų.

Sujungiamoji paskola
Sujungiamoji paskola skirta apjungti kelias Jūsų turimas skolas. Tai reiškia, kad galite mokėti vieną mėnesinį mokėjimą, vietoje kelių skirtingoms paskoloms padengti.

Kredito limitas

Tai yra didžiausia pinigų suma, kurią galite pasiskolinti. Jei viršysite kredito limitą, turėsite mokėti papildomus mokesčius ir didesnes palūkanas. Kreditinės kortelės limitas taip pat parodo maksimalų pinigų kiekį, kuris Jums gali būti paskolintas iš vienos kredito kompanijos vienoje kortelėje.

Kredito ataskaita
Kredito ataskaita gali parodyti, kaip ilgai gyvenote dabartinėje savo gyvenamojo vietoje, ar esate registruoti balsavimui. Ši ataskaita taip pat atskleidžia buvusio Jūsų skolinimosi detales, ir ar mokėjimai buvo atlikti laiku ar pavėluotai. Tai taip pat parodo informaciją apie teismo sprendimus dėl nemokumo ir ar jie vis dar aktyvūs ar jau buvo apmokėti.

Kredito Reitingas
Kredito reitingas yra sudarytas iš taškų ir yra svarbus veiksnys, nulemiantys Jūsų galimybes imtis finansinių įsipareigojimų. Kiekvienas skolintojas turi savo kriterijus, tačiau visumoje jie yra gana panašūs, t.y. asmeninės aplinkybės ir stabilumas, kredito ataskaita, finansinė istorija, – gali būti lemtingi veiksniai sprendžiant dėl kredito suteikimo.

Įsipareigojimų neįvykdymas
Nesugebėjimas laiku įvykdyti paskolos įsipareigojimų ir sąlygų, reiškia, kad asmuo laiku nesilaiko savo įsipareigojimų, vengia mokėti skolas.

Tiesioginis debetas
Tai yra susitarimas tarp Jūsų ir banko, leidžiantis trečiajai pusei automatiškai nuskaičiuoti pinigus iš Jūsų sąskaitos. Pavyzdžiui, elektros sąskaitą galite apmokėti tiesioginio debeto būdų jei turite sutartį dėl tokio mokėjimo būdo su elektros kompanija.

Nutraukimo mokestis
Tai yra mokestis, kurį Jūs turėsite mokėti, norėdami uždaryti savo sąskaitą arba nutraukti investicijų planą prieš sutartyje nurodytą datą.

Susiję indeksai
Jei investicijos yra pažymėtos skirtingais indeksais, tai bus konvertuota naudojantis infliacijos indeksu, ko pasekoje jūsų indėlis bus susietas su šiuo indeksu.

Palūkanos
Proporcinė pinigų dalis pridėta prie originalios sumos. Tuo atveju, jei taupote, Jūsų sutaupyta suma išaugs dėl palūkanų normos pridėtos prie Jūsų sumos. Skolos atveju, suma, kurią esate skolingas padidės, nes bus pridėtos palūkanos.

Palūkanų norma
Palūkanų norma yra procentinė dalis pridedama prie paskolos arba išmokama kartu su santaupomis. Kuo aukštesnė palūkanų norma taupomojoje sąskaitoje tuo didesnė pinigų suma bus pridėta prie Jūsų sąskaitos ir atvirkščiai. Imant paskolą, daugiau mokėsite turėdami aukštas palūkanų normas, nei turėdami žemas palūkanų normas.

ISA
ISA – individualios santaupų sąskaitos, kurioms taikomos neapmokestinamos palūkanos, priešingai nei santaupų sąskaitoms, nuo kurių gali būti nuskaičiuotos Jūsų sukauptos palūkanos.

Klaidingas pardavimas
Pardavimas įvykęs dėl pardavimų vadybininko netinkamai reprezentuoto produkto ar paslaugos. Tai gali būti klientui klaidingai suteikta informacija, kuomet rizika nebuvo paaiškinta, ir dėl to klientas įsigijo produktą, kuris jam nebuvo tinkamas.

Neto atlyginimas
Tai grynasis pinigų kiekis, atitenkantis darbuotojams, nuskaičiavus mokesčius, valstybinio draudimo mokestį ir bet kokius kitus mokesčius nuo Jūsų algos.

Indėlio pereikvojimas
Tai Jūsų banko patvirtinta išleidžiamų lėšų viršijimo riba. Šis limitas leidžia Jums išleisti daugiau, nei iš tiesų turite savo sąskaitoje. Nepatvirtintas kredito viršijimo limitas, tai kai išleidžiate daugiau pinigų nei turite savo sąskaitoje, bet bankas nėra patvirtinęs tokios galimybės, ko pasekoje gali tekti mokėti didesnius mokesčius.

Bankinių paslaugų paketas
Bankinių paslaugų paketas (kartais dar vadinamas mokama sąskaita arba daugialype sąskaita) yra tokia einamoji sąskaita, už kurią mokate mėnesinį mokestį ir gaunate galimybę naudotis įvairiomis papildomomis paslaugomis. Pavyzdžiui, daugybė bankinių paslaugų paketų yra susieti su mobiliojo telefono gedimo arba kelionių draudimu.

Mokėjimų apsaugos draudimas
Tai yra draudimo produktas, užtikrinantis paskolos grąžinimą tais atvejais, kai skolininkas miršta, suserga, tampa neįgaliu, praranda darbą arba netikėtai susiduria su kitomis aplinkybėmis, kurios gali neigiamai atsiliepti jo pajamoms ir skolos išmokėjimui.

Apsaugota paskola
Skolintų pinigų apsauga paprastai susiejama su Jūsų nekilnojamuoju turtu (arba bet kokiu kitu Jūsų turtu). Jei neįvykdysite įsipareigojimų, kreditorius gali pasisavinti Jūsų turtą tam, kad būtų padengta paskola.

Paprastosios palūkanos
Priešingai nei sudėtinės palūkanos, kai palūkanos yra skaičiuojamos nuo vis augančios sumos, paprastosios palūkanos yra naudojamos apskaičiuoti sumai, kuri sugeneruojama palūkanas pridedant prie originalios kredito sumos.

Nustatytas mokėjimas
Tai yra reguliarus mokėjimas, kurį Jūs galite nustatyti, norėdami mokėti kitiems žmonėms, organizacijoms. Tai pat norėdami pervesti pinigus į kitas savo banko sąskaitas. Priešingai, nei įmonės nustatoma tiesioginio diabeto suma, nustatytą mokėjimą Jūs galite pasirinkti patys.

Neapsaugota skola (taip pat neapsaugota paskola)
Paskola arba kreditas, kurie yra drausti Jūsų nekilnojamuoju turtu, arba bet kokiu kitu turtu, reiškia, kad Jūs nerizikuojate savo turtu laiku nepadengdami skolos. Vietoje to, skolintojas gali iškelti Jums ieškinį, jei Jūs nesilaikote susitarimo sąlygų. Šio tipo paskola yra rizikingesnė skolintojui, negu apsaugota paskola. Dėl šios priežasties šio tipo paskolos pasižymi aukštesnėmis palūkanų normomis, negu apsaugotos paskolos.

Savanoriškas viršijimas
Tai yra suma, kurią Jūs mokate, norėdami ateityje prireikus gauti draudimą. Nelaimingo atsitikimo atveju, dalis sumos padengiama iš Jūsų sumokėtų lėšų, o draudimo kompanija moka likusią dalį. Kai kuriais atvejais, Jūs galite pasirinkti aukštesnį savanorišką viršijimo likutį, reiškiantį, kad Jūs mokėsite didesnę dalį sumos, jei iškelsite ieškinį, bet mokestis už draudimo paslaugas bus mažesnis.